Achtergrond

De psychiatrie is van oudsher vaak gevestigd aan de randen van de stad. Dimence koos ervoor om Westerdok juist in het centrum van Almelo te bouwen. “Psychiatrie hoort in de stad en moet integraal onderdeel zijn van de samenleving”, zegt Arnoud Jansen, directeur Zorg van Dimence, vol overtuiging. De eerste ideeën voor de bouw ontstonden al rond 2005. Al in een vroeg stadium werden medewerkers en clienten betrokken in het proces. Vanaf het begin was namelijk al duidelijk dat de bouw van Westerdok om meer ging dan stenen stapelen; 'bouwen aan zorg doe je met mensen, niet met stenen', werd een bekende slogan in de organisatie. In samenwerking met patienten en medewerkers heeft de mensgerichte visie op zorg vorm gekregen in Westerdok. Daarbij is de helende omgeving een belangrijke pijler. Het gebouw is om de zorg heen gebouwd.

Vier stichtingen in 1 pand
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorg. Dimence heeft hierop ingespeeld door onder andere de vorming van de Dimence Groep. De Dimence Groep bestaat uit een aantal stichtingen die samen de geestelijke gezondheid, het welzijn en de maatschappelijke participatie van de mensen in hun werkgebied  bevorderen. Vier stichtingen van de Dimence Groep hebben zich in maart 2015 gevestigd in Westerdok. In Westerdok biedt stichting Dimence ambulante en klinische specialistsche geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen en ouderen met psychiatrische problemen.  Stichting Mindfit helpt je bij het versterken van je psychische conditie en geeft je de veerkracht die je nodig hebt. Stichting Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met hun psychologische problemen en hun ouders. Stichting Transfore biedt forensische psychiatrische zorg. Vanuit Westerdok doet ze dit met een polikliniek en een forensisch psychiatrische afdeling.
Het is uniek dat deze hele keten onder 1 dak gevestigd is. Deze partijen merken nu al dat het heel prettig werkt om samen een gebouw te delen. Patienten hebben er veel baat bij dat hulpverleners van de verschillende stichtingen nauw contact met elkaar kunnen hebben als dat wenselijk is.