Regioconferentie dwang en drang

Met elkaar, GGNet, Mediant en Dimence, hebben we afgesproken om jaarlijks kennis en ervaringen uit te wisselen met betrekking tot dwang en drang. Vorig jaar heeft GGNet een regioconferentie georganiseerd, met succes.  Dit jaar organiseert Dimence de conferentie dwang en drang.

Waar
We organiseren de regioconferentie bij Westerdok, een nieuw pand van de Dimence Groep in Almelo. In Westerdok hebben we een HIC gerealiseerd. We delen graag onze ervaringen die wij tot nu toe hebben opgedaan met de HIC.

Wanneer
4 november, van 15.30 tot 20.00

Inhoud
We willen deze middag over 3 thema’s met elkaar van gedachten wisselen. Eerst plenair, vervolgens een verdieping in kleinere groepen.

 
1 Begin 2 Voltooid